EFEKTYWNE PRAKTYKI REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIKÓW

Moduł 1. Rekrutacja i selekcja w organizacji
1. Strategia rozwoju zasobów ludzkich w organizacji, a polityka doboru pracowników
2. Uwarunkowania procesu rekrutacji i selekcji
3. Zarządzanie kompetencjami a procesy rekrutacji i selekcji
Moduł 2. Przygotowanie procesu rekrutacji 
1. Profil stanowiska pracy a profil kompetencyjny jako podstawa doboru kandydatów
2. Źródła pozyskiwania pracowników oraz ocena ich użyteczności dla organizacji
3. Kiedy i w jakich okolicznościach korzystać z określonych źródeł
3. Podstawy marketingu personalnego
4. Wprowadzeni do controllingu personalnego w obszarze doboru pracowników

Moduł 3. Metody procesu rekrutacji i selekcji
1. Rozmowa kwalifikacyjna i wywiad oparty na kompetencjach
2. Testy psychologiczne
3. Formularze oparte na kompetencjach
4. Kwestionariusze biograficzne
5. Życiorysy zawodowe i listy motywacyjne
6. Grafologia i jej znaczenie
7. Assessment Centre i jego zastosowanie w procesie rekrutacji:

Moduł 4. Prowadzenie rekrutacji i selekcji
1. Zasady przygotowania i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz wywiadów opartych na kompetencjach 

2. Rozmowy kwalifikacyjne a zasada sprawiedliwości i błędy procesu oceniania.

3. Zastosowanie testów psychologicznych
4. Zastosowanie testów opartych na próbach wykonania zadań
5. Plusy i minusy zastosowania Assessment Centre
6. Rekrutacja wewnętrzna – mocne i słabe strony
7. Wybór najodpowiedniejszego kandydata

Moduł 5. Programy adaptacyjne pracowników
1. Wdrażanie nowych pracowników do organizacji
2. Procedury oceniania w procesie adaptacji
3. Programy mentoringu jako wspomaganie procesów adaptacyjnych

Polityka plików cookies
Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji o polityce cookies znajdziesz na tej stronie. Zamknij